Hur man flyttar Google Formulär-svar till dokument

Formulär är ett bra sätt att samla in information till ett ställe från många olika människor via nätet. Allt insamlade svar från formuläret kan sedan sparas i ett kalkylark. Dock kan det vara svårt att läsa i cellerna i ett kalkylark, speciellt om svaren är längre. Om man vill ha all informationen samlad i ett dokument så gör man så här:

1) Öppnar först svaren från ditt formulär i ett kalkylark, det gör du genom att klicka på Svars-fliken och den gröna ikonen överst till höger. 

2) Nu ska alla svar visas i ett kalkylark. Välj sedan meny "Tillägg" i kalkylarket, lägg till, och sök efter tillägget "Save-as-doc" som du installerar.

3) Välj sedan Tillägg, Save As Doc, Start.

4) Ett nytt fält ska nu visas till höger i kalkylarket: Skriv ett namn på dokumentet överst, tryck på knappen "Select All Data", därefter på den blå knapp "Save As Doc" och sedan länk "Open The Doc".

Därefter är alla svar i ett vanligt dokument som är mera läs-vänligt och som du kan redigera som du vill med sidbrytningar, rubriker, sidnummer etc.

Mera information om detta praktiska tillägg: http://www.thebowles.org/save-as-doc/

Comments